PRIVACY MELDING

Uw persoonsgegevens worden door Xpect Immo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw interesse in een studentenwoning en voor direct marketing zodat we u beter kunnen helpen met het vinden van een kot op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op nathan@horfina.be Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).